Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Als je jouw gegevens bij ons achter laat om benaderd te kunnen worden voor een toffe opdracht, wil
je niet dat je gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden. Dat zouden wij ook niet willen,
daarom doen wij er alles aan jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.
Dutch Developers slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze
ook. We geven je privé gegevens niet door aan derden, zonder dat je hier vanaf weet. In deze
verklaring laten we weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen. Zo weet
je precies hoe Dutch Developers te werk gaat.

Wanneer slaan we jouw gegevens op?

Op het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, of op een andere wijze
kenbaar maakt gebruik te willen maken van onze dienstverlening.
Het is ook mogelijk dat wij jouw gegevens verzamelen indien je deze hebt geplaatst op openbare
webpagina’s waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. Indien
wij jouw gegevens op die manier achterhalen zullen wij jou benaderen om te vragen of je interesse
hebt om je bij ons in te schrijven, om één jaar benaderd te kunnen worden voor toffe opdrachten. Elk
jaar zullen we jou opnieuw om toestemming vragen, om jouw gegevens één jaar te bewaren.
Mochten wij binnen 2 maanden van jou geen akkoord hebben voor het bewaren van jouw gegevens
zullen wij de gegevens verwijderen uit ons systeem.

Welke gegevens slaan wij op?

Op het moment dat je via onze website solliciteert, bewaren wij onderstaande gegevens in onze
database:
 (Voor)naam
 E-mail
 Telefoonnummer
 CV

Zodra je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij ons op kantoor zullen wij iets meer
gegevens van je vragen. Deze kun jezelf direct invoeren in onze database, we vragen je de volgende
gegevens aan ons door te geven:

 Geboortedatum (toch leuk als we je een berichtje kunnen sturen op je verjaardag);
 Nationaliteit;
 Of je in bezit bent van een geldig rijbewijs;
 Welke opleiding heb je gevolgd;
 Welke werkervaringen heb je.

Deze gegevens vragen wij voornamelijk om een zo leuk / passend mogelijke opdracht te vinden. 
Dat wil jij toch ook?

Ben je alle hiervoor genoemde fases doorlopen en kun je niet wachten om bij of via Dutch
Developers te werken. Dan hebben we nog wel de volgende gegevens van je nodig:

 BSN nummer;
 Diploma’s;
 Kopie ID kaart / EU Paspoort;
 Pasfoto*;
 Gegevens uit je arbeidsverleden;
 Kopie bankpas (wel zo fijn als je je salaris op het juiste bankrekeningnummer wilt
ontvangen);
 Overige zaken indien wettelijk vereist of waarvoor door jou toestemming is gegeven.

* Door het bij Dutch Developers laten maken van een pasfoto geef je toestemming voor het
bewaren en publiceren hiervan. Dit natuurlijk met als doel het vinden van een vette opdracht.

Wij slaan jouw gegevens op om:

 Vraag en aanbod samen te brengen op de arbeidsmarkt;
 Nieuwsbrieven naar je te verzenden;
 Jou op de hoogte te houden van vette acties en feesten die wij organiseren.

Voor het samenbrengen van vraag en aanbod zal Dutch Developers jouw profiel aandragen bij haar
opdrachtgevers. Jouw profiel wordt zover geanonimiseerd dat hij niet meer herleidbaar is naar jou.

Doeleinden van jouw gegevens

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in deze verklaring ‘Wat gebeurt er met jouw gegevens’, tenzij we je hier van
tevoren toestemming voor hebben gevraagd. Zo simpel is het.

Verstrekken van jouw gegevens
De informatie die wij van jou hebben ontvangen zal niet worden gedeeld met derden, anders dan
vermeld in deze verklaring ‘Wat gebeurt er met jouw gegevens’. Het kan voorkomen dat de
informatie bij Dutch Developers intern gedeeld wordt, maar al onze medewerkers zijn verplicht om
de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Wijzigingen/Verwijderen
Het is voor jou altijd mogelijk om je gegevens te wijzigen via onze website. Mocht je écht uit onze
database willen, dan vinden wij dit erg jammer. Maar dan zullen we op jou verzoek jouw gegevens
verwijderen.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie
Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de
bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies
van Dutch Developers kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Dutch Developers
plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere
cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste
browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw
instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het
is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Automatisch gegenereerde informatie

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de
website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem
dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op Dutch Developers. De verkregen
informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers
bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over
het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te
optimaliseren.

Dutch Developers plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland

Dutch Developers maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich
buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de
minimale EU Privacy afspraken. Dutch Developers kiest deze partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend
te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. Privacy in acht te nemen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen verklaring
‘Wat gebeurt er met jouw gegevens’ voldoen. Als je vragen hebt over deze verklaring, kun je
contact met ons opnemen: info@dutch-developers.nl of bellen op nummer: 070 820 98 11.